Abonelik Rehberi

einadogalgazz

 

 

 

 

 

 

 

 

Öncelikle bu yıl Antalya doğalgaz yatırım programında yer aldığınızdan emin olmak için Antalya doğalgaz lı Sokak Sorgulaması sayfamıza bakınız veya şirketimiz Müşteri Hizmetleri‘ni arayınız. Eğer programda yer almıyorsanız, ertesi yıl yatırım önceliği kazanmak için ön talepte bulununuz.

> Antalya Doğalgazlı Sokak Sorgulaması

Apartmanınızda, kat maliklerinin katıldığı bir yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek doğal gaza geçiş için % 51 ‘lik oy çokluğu kararı alınız, merkezi veya ferdi ısınma tercihinizi belirleyiniz.

Mevcut ısınma sistemi merkezi olup, ferdi sisteme geçiş yapacak binaların toplam brüt alanının 2.000 m2 ‘yi geçmesi durumunda % 100 oy birliği ile karar almaları gerekmektedir (detaylı bilgi için bkz. Enerji Verimliliği Kanunu).

7 ve daha az daireli apartmanlarda karar beyanı, 8 ve daha çok daireli apartmanlarda karar defteri imzalayarak doğal gaza geçiş talebinizi kaydediniz. Binada daha önce karar alınmış ve abonelik işlemi gerçekleştirilmiş ise işlemlere bir sonraki aşamadan başlayınız.

Merkezi kullanımda işlemler apartman yöneticisi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu amaçla kat malikleri, % 51 ‘lik oy çokluğu kararı ile sözleşme yapma yetkisi ve abonelik bedelini apartman yöneticisine vermelidir. Ferdi kullanımda ise abonelik başvurusu kat maliklerince veya muvafakatname verdikleri kişilerce yapılmalıdır.

Gerekli belgeleri dağıtım şirketine sunarak ve abonelik bedelini yatırarak abone olunuz.

Abonelik işleminiz esnasında verilen listeden veya web sitemizden seçeceğiniz tarafımızdan sertifikalandırılmış bir tesisatçı firma ile anlaşarak aranızda “tesisat dönüşüm sözleşmesi” imzalayınız. Belgenin bir nüshasını, firma ile aranızda doğabilecek ihtilaflar için saklayınız.

Sertifikalı firma binanızda inceleme yaparak dağıtım şirketi teknik şartnameleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak doğal gaz tesisat projenizi hazırlayacaktır.

Sertifikalı firma, sunduğu projenin dağıtım şirketi tarafından onaylanmasını müteakiben size ulaşarak, dağıtım şirketi ile “doğal gaz kullanım sözleşmesi” imzalamanızı isteyecektir.

Sözleşmenizi noterden vekalet vermiş olduğunuz kişi veya yetki vermiş olduğunuz apartman yöneticiniz imzalayabilir.

Gerekli belgeleri dağıtım şirketine sunarak ve güvence bedelini yatırarak “doğal gaz kullanım sözleşmesini” imzalayınız. Böylece sertifikalı firmanız dağıtım şirketinden “tesisat kontrol randevusu” alabilecektir. Bu noktadan sonra yapmanız gereken tek şey verilen randevu günü ve saatinde evinizde bulunmak olacaktır.